کتاب دموکراسی در کلاس درس

درس‌نامه «دموکراسی در کلاس درس» متن دوره‌ای آموزشی با همین عنوان است که در پیوند با دو دوره «حمایت از آموزش لیبرال برای ایران» و «تدریس دموکراسی» مجموعه‌ «آموزش و دموکراسی»‌ را تشکیل می‌دهد. این دوره با هدف ایجاد بحث درباره شیوه‌های نوین آموزش دبستانی طراحی شده است؛ شیوه‌هایی که به معلم‌های مقطع ابتدایی اجازه می‌دهد تفکر انتقادی، آزادی بیان و بیان خلاقانه و ارزش‌های آزادی و دموکراسی را در کلاس‌های درس رواج دهند.

همچنین، در این دوره معلم‌ها می‌آموزند به کودکانی که نیازهای بیش از معمول دارند، توجه ویژه کنند. به این منظور، معلم‌ها می‌توانند از منابع مهمی که آموزشکده توانا تهیه و ارائه کرده است استفاده کنند. هدف این دوره این است که دانشجویان آن ضمن آشنایی با نظام‌های نوین آموزشی بتوانند با ابزار بهتری تحلیل‌های لازم را انجام دهند.

Book Type: 

 

در اَپ توانا ببینید!

 

Twitter

Sorry, twitter is currently unavailable.