برای فرهاد میثمی

برای فرهاد میثمی - اسد بیناخواهی
۱۳ بهمن ۱۴۰۱ تصاویری تکان‌دهنده از پیکر نحیف فرهاد میثمی، زندانی سیاسی، منتشر شد که برای «توقف اعدام معترضان»، «آزادی ۶ زندانی سیاسی» و «توقف حجاب اجباری» در اعتصاب غذا به سر می‌برد.

 

در اَپ توانا ببینید!

 

Twitter

Sorry, twitter is currently unavailable.