دعواهای ما برای خدا نیست!

روح‌الله خمینی، ۶ خرداد ۱۳۶۰: «دعواهای ما دعوایی نیست که برای خدا باشد. این را همه از گوشتان بیرون کنید. ... این قدرت چی‌چی. آخر من نمی‌فهمم چه قدرتی الآن در کار هست! خوب، محمد رضا اگر دنبال این مسائل می‌رفت مطلبی بود، برای اینکه یک قدرتی بود- قدرت شیطانی بود- کسی حق نداشت یک کلمه بگوید.»

 

در اَپ توانا ببینید!

 

Twitter

Sorry, twitter is currently unavailable.