مبارزه با دیکتاتور؛ با خشونت یا بی‌خشونت؟

دو دیدگاه رایج در مبارزه با نظام‌های دیکتاتوری وجود دارد: یکی مبارزه مسالمت‌آمیز و دیگر توسل به خشونت در برابر خشونت. بسیاری بر این باورند که در برابر رفتار خشونت‌آمیز حکومت‌های دیکتاتوری، چاره‌ای جز توسل به خشونت نیست. در این ویدئو کوتاه به درستی و نادرستی این تفکر پرداخته می‌شود.

 

در اَپ توانا ببینید!

 

Twitter

Sorry, twitter is currently unavailable.