گفتگو با ایرج مصداقی

ایرج مصداقی، فعالیت‌های سیاسی خود را در کنفدراسیون دانشجویان ایرانی آغاز کرد و در سال ۱۳۵۷ به ایران بازگشت. دو سال بعد به دلیل همکاری با مجاهدین دستگیر شد و یک دهه از عمر خود را در زندان گذراند. وی هم اکنون فعال مستقل می‌باشد و بر روی موضوعات حقوق بشر، حقوق کارگران و مسائل مربوط به زندان تحقیق می‌کند.

 

در اَپ توانا ببینید!

 

Twitter

Sorry, twitter is currently unavailable.