جلسه هشتم: خلاصه و جمع‌بندی

دوره آموزش لیبرال، یکی از سه دوره‌ای است که با مخاطب قرار‌دادن مربیان و فعالان اجتماعی آموزش‌و‌پرورش، سعی دارد پلی بزند بین نظام کنونی آموزش‌و‌پرورش در ایران و نظام آموزشی‌ای که بر اساس دموکراسی بنا شده باشد. طی هفت جلسه پیشین، نظام آموزش لیبرال به شما عزیزان معرفی شد. در این جلسه مروری می‌کنیم بر جلسات گذشته.

 

در اَپ توانا ببینید!

 

Twitter

Sorry, twitter is currently unavailable.